Αρχείο για Απρίλιος, 2009

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Posted: 4 Απριλίου, 2009 in Uncategorized

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μετά από την καθιέρωση της ελάχιστης υποχρεωτικής αμοιβής προς τους ασκούμενους δικηγόρους, η οποία επιτεύχθηκε με τη αποφασιστική συμβολή της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας, πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου και το ζήτημα της αμοιβής των εμμίσθων δικηγόρων.
Για να έχουμε μία ολοκληρωμένη τοποθέτηση γύρω από το ζήτημα πρέπει να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα :

Α. Σε ποια έκταση και με ποια μορφή εμφανίζεται το φαινόμενο της έμμισθης συνεργασίας σήμερα και με ποιους τρόπους διευθετούνται υπό συνθήκες αγοράς οι σχέσεις μεταξύ των μερών.

Β. Ποιο είναι το εύλογο ύψος του ποσού της μηνιαίας αμοιβής εμμίσθων συνεργατών και σε ποιες υπηρεσίες αντιστοιχεί και πώς αποτιμάται η “εις είδος” παροχή του δικηγόρου – εργοδότη προς τον δικηγόρο – συνεργάτη (γραφείο, υποδομή, βοήθεια προς άσκηση ιδίας δικηγορίας). (περισσότερα…)

Advertisement